Otros

Emulsions. Aprenentatge de la ciència a través de la cuina / Learning science in the kitchen.

septiembre 11, 2008
/ / /

Taller. Les unions impossibles. Les emulsions

Les explicacions científiques de fenòmens culinaris indiscutiblement contribueixen a l’aprenentatge
de la ciència. La cuina és un vehicle indiscutible d’aquest argumentari.
Dissolucions, emulsions, reaccions, dispersions, acidificacions, filtracions, etc. són algunes de
les moltes explicacions científiques que es poden fer des de la cuina.

Scientific explanations of kitchen phenomena without doubt contribute to the learning of
science. The kitchen is a valuable resource for this kind of discussion. Some of the best
scientific explanations that can be done in the kitchen include –solutions, emulsions, reactions,
dispersions, acid products,….

Article complert aquí: Emulsions

http://blogs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=94

Read More

Tabla periódica de las confituras / Taula periòdica de les confitures

junio 17, 2007
/ / /

Autor de una curiosa «tabla periódica de las confituras», en la que, en un homenaje a Dimitri Mendeleyev, se ordenan las confituras con criterios similares a los de su famosa tabla periódica de los elementos. Realizada para el Museu de la Confitura de Torrent (Girona).

Más información aquí: http://museuconfitura.com/es/els-sabors-del-museu/

Taula periòdica de les confitures (català)

Taula Periòdica de les confitures (es)

Taula Periòdica de les confitures (english)

Read More