Revista Eduquimica

Els colors dels aliments / The colours of food

septiembre 11, 2012
/ / /

La cuina i els aliments constitueixen, sens dubte, un bon context per promoure l’aprenentatge de les ciències i, en concret, de conceptes relacionats amb la química, alhora que els estudiants aprenen a valorar la cuina i a relacionar-la amb la ciència. A la Fundació Alícia es realitzen tallers sobre cuina adreçats als alumnes de secundària i, en aquest article, es presenten activitats d’aquests tallers relacionades amb l’acidesa a la cuina i el color dels aliments i els seus canvis.

Food and cooking are clearly a good way to promote the learning of sciences, especialy concepts related to chemistry, bringing the students to appreciate cooking and its relation to science. In the Alícia Foundation, cooking workshops are proposed to high school students. In this paper, we present workshops activities related to acidity in the kitchen and modulation of food colour.

Article complert aquí: Els colors dels aliments

http://blogs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=94

Read More

Processos fisicoquímics a la cuina Physicochemical processes in the kitchen

septiembre 11, 2010
/ / /

 

Processos fisicoquímics a la cuina Physicochemical processes in the kitchen

En aquest article es presenta un dels tallers de ciència i cuina adreçat als alumnes de secundària i realitzat per la Fundació Alícia, el taller «Descobrim fenòmens culinaris», en el qual s’experimenten processos d’osmosi i de cocció. La cuina i els aliments constitueixen, sens dubte, un bon context per promoure l’aprenentatge de les ciències i, en concret, de conceptes relacionats amb la química i amb la ciència en general. L’article aporta el material per a l’alumne, informació complementària per al professorat i les reflexions sobre el desenvolupament del taller. En números anteriors s’han presentat un taller sobre les emulsions i un altre sobre els processos de gelificació.

This article presents a science and cooking workshop aimed at secondary students conducted by the Foundation and Alice, the workshop «Discovering culinary phenomena» where experienced processes of osmosis and cooking. The kitchen and food is certainly a good context for promoting the learning of science and specific concepts related to chemistry and science in general. The article provides the material for students, information for teachers and reflections on the development of the workshop. In previous issues they have been presented a workshop about the emulsions and another about the gelling processes.

Article complert aquí: Processos fisicoquímics a la cuina

http://blogs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=94

Read More

El món tou: la gelatina i els gelificants Soft word: jelly and gelatins

septiembre 18, 2009
/ / /

 

El món tou: la gelatina i els gelificants Soft word: jelly and gelatins

En aquest article es presenta un dels tallers adreçats als alumnes de secundària realitzat per la Fundació Alícia. La cuina i els aliments constitueixen sens dubte un bon context per pro- moure l’aprenentatge de les ciències i en concret de conceptes relacionats amb la química, alhora que aprenen a valorar la cuina i a relacionar la cuina amb la ciència. L’article aporta el material per a l’alumne, informació complementària per al professorat i les reflexions sobre el desenvolupament del taller

This article presents a workshop aimed at secondary students conducted by the Alicia Foundation. The kitchen and food are clearly a good context to promote learning of science and, in particular, concepts related to chemistry, while learning to appreciate the kitchen and cooking related to science. This article provides the material for the student, information for teachers and reflections on the workshop

Article complert aquí: Mon tou

http://blogs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=94

Read More

Emulsions. Aprenentatge de la ciència a través de la cuina / Learning science in the kitchen.

septiembre 11, 2008
/ / /

Taller. Les unions impossibles. Les emulsions

Les explicacions científiques de fenòmens culinaris indiscutiblement contribueixen a l’aprenentatge
de la ciència. La cuina és un vehicle indiscutible d’aquest argumentari.
Dissolucions, emulsions, reaccions, dispersions, acidificacions, filtracions, etc. són algunes de
les moltes explicacions científiques que es poden fer des de la cuina.

Scientific explanations of kitchen phenomena without doubt contribute to the learning of
science. The kitchen is a valuable resource for this kind of discussion. Some of the best
scientific explanations that can be done in the kitchen include –solutions, emulsions, reactions,
dispersions, acid products,….

Article complert aquí: Emulsions

http://blogs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=94

Read More