2020 Events

IMPRESIÓN 3D: FABRICANDO LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO

octubre 10, 2020
/ / /

MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020

Existen soluciones para alimentar a la creciente población del planeta? La fabricación aditiva plantea ya alternativas a la actual ganadería industrial insostenible, como el diseño de carnes sintéticas capaces de generar alimentos más saludables, eficientes y sostenibles.

En ese sentido, la investigación biotecnológica produce carnes sintéticas cada vez más similares a las de origen animal, ya que la innovación de la impresión 3D ha conseguido simular con proteínas y fibras de origen vegetal el sabor y la textura de la carne animal. Pero ¿cómo lo consiguen?

El investigador Giuseppe Scionti nos contará cómo a través del estudio microscópico de la estructura de una variedad de proteínas de origen vegetal se consigue una estrategia innovadora que permite la producción de carne que imita la textura, apariencia, propiedades nutricionales y sensoriales de la carne animal. ¿Será esta la alimentación del futuro?

Giuseppe Scionti  es investigador en Ingeniería de Tejidos. Ha ejercido como profesor asistente en Bioingeniería en varias universidades, como  la  Politècnica de Catalunya,  Universidad de Granada, College de Londres, Chalmers, Politécnico de Milán  y otras instituciones de renombre. Moderador: Pere Castells.

https://cosmocaixa.es/es/p/impresion-3d-fabricando-la-alimentacion-del-futuro_a11581526

Read More

Com serà l’alimentació després de la Covid19?

octubre 8, 2020
/ / /

 Jornada tècnica 

Dimecres 21 d’octubre de 2020 

 Les petites empreses del sector agroalimentari han hagut de fer front a múltiples reptes durant els darrers anys, per adaptar-se a les noves normatives de producció i seguretat alimentària i als nous hàbits de consum de la ciutadania. 

Ara, en un context de pandèmia mundial, és un bon moment per analitzar els nous reptes i oportunitats que presenta la “nova realitat” per a aquestes empreses, i com posicionar-se com a productors saludables davant uns consumidors cada vegada més preocupats per la seva salut.

Per visualitzar la jornada:

 https://youtu.be/1NDt0v0SrRw

Read More

Dia Mundial de l’Alimentació16 d’octubre, IV Jornada Prevenció de les pèrdues i el malbaratament.

octubre 7, 2020
/ / /

Programa de la jornada

·       La inauguració de la jornada anirà a càrrec de la Hble. Consellera Teresa Jordà i el Sr. Pere Castells, representant de la junta directiva de l’ACCA.

·       La Sra. Meritxell Serret, delegada del Govern davant la UE, presentarà la ponència: Cap a una política comuna a la Unió Europea: Estratègia de la Granja a la Taula.

·       Taula rodona sobre els principals reptes de quantificació i prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari moderada per Sra. Clara Solé (DARP), on Sra. Berta Vidal (CREDA-UPC-IRTA), Sra. Assumpció Anton (IRTA), Sra. Begoña de la Calle (IRTA) i Sra. Elena Bagaria (Agència de Residus)explicaran diversos estudis tècnics en matèria de quantificació i prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari

·       Taula rodona moderada per Sra. Glòria Cugat (DARP), per debatre sobre l’impacte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19 en l’emergència alimentaria i en especial, en el malbaratament d’aliments. Els ponents seran Sra. Silvia Bañares (advocada especialista en dret alimentari), Sr. Carles M. Gasol (Inèdit), Sr. Chema Gil (CREDA-UPC-IRTA), Sr. Carles Tejedor (World Central Kitchen), Sr. Lluis Fatjó-Vilas (Banc dels Aliments) i Sr. Pere Castells (Science & Cooking World Congress).

·       La cloenda de la jornada anirà a càrrec de Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP, i Sr. Josep Maria Tost, director de l’Agencia de Residus.
A la cloenda de la jornada es farà l’entrega de premis de la 2a Hackaton Pagesa 2020. 

Read More

Col·legi d’Economistes de Catalunya Webinar: “Innovació culinària com a eina d’ajuda social»Divendres, 19 de juny de2020

junio 18, 2020
/ / /

Sr. Pere Castells Esqué, Director del Congrés “Science & Cooking” Barcelona 2019. Treballa actualment en els projectes “Gastrocultura Mediterrània” i “Gastro-Ventures”. Va treballar amb Ferran Adrià, creant el departament científic d’El Bulli en el 2003 i posteriorment i fins al 2012 del l’equip de recerca de la Fundació Alícia. Ha publicat el llibre “El lèxic científic-gastronòmic” amb els germans Adrià i “La cuina del futur”, així com nombrosos articles, i col·labora amb diverses entitats catalanes i internacionals, entre les que cal destacar la Universitat de Harvard. 

PRESENTA:

Sr. Antoni Garcia Gabarra, Consultor en regulació alimentària. Vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del CEC – àrea de qualitat i seguretat alimentària

MODERA:

Sr. Xavier Ticó CamíGestor de projectes del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.Vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del CEC – àrea d’ agroinnovació.

PRESENTACIÓ:

La “nova cuina”, amb cuiners catalans de ressò internacional, s’ha fet utilitzant tècniques culinàries innovadores, una d’elles l’esferificació que va donar a conèixer la cuina d’El Bulli de Ferran Adrià.

Determinades persones tenen dificultats de masticació, disfàgia (errada de canó) i/o malalties neuro-degeneratives. Això obliga a les anomenades dietes “toves”. En aquestes dietes, als aliments líquids o semi-sòlids se’ls afegeixen espessidors per aconseguir una textura adequada a les necessitats de cada persona, variable segons el grau d’espessiment. Aquesta necessitat resulta molt freqüent entre la gent d’edat avançada o amb malalties mentals. Si els aliments van a parar a la tràquea, en lloc de passar per l’esòfag, amb els temps provoquen pneumònies amb un elevat percentatge de mortalitat.

OBJECTIUS: 

Experimentar en forma de taller pràctic com s’aconsegueix l’esferificació, utilitzant aigua, alginat, calci

Comentar les possibilitats culinàries que presenta la tècnica d’esferificació dels aliments

Experimentar en forma de taller pràctic com s’aconsegueixen diverses textures: nèctar, mel, púding

Comentar com es poden barrejar els aliments espessits i la forma de presentació ideal perquè siguin ben acceptats pels pacients

DESTINATARIS:

Qualsevol persona interessada en els àmbits de la gastronomia, la recerca alimentària, l’agroalimentació i l’envelliment saludable de la població

Read More

Science and Cooking World Congress Barcelona 2020 a 2021

abril 1, 2020
/ / /

Consultades totes les dades referents a la influència del COVID-19 en els esdeveniments 2020 i  malgrat la il·lusió i l’esforç ja esmerçats en el SCWC Barcelona 2020, per responsabilitat, ens veiem obligats a ajornar el Congrés.

En funció de l’evolució dels esdeveniments es planifica per 8, 9 y 10 de novembre de 2021.

El títol SCWC Barcelona 2021 passarà a ser  » Sustainability. Research, Economics and Health». S’estableix amb l’objectiu de vincular el Congrés a la societat amb tallers i demostracions obertes, explorant l’enorme potencial de la Gastronomia Científica per a generar un nou paradigma que permeti contribuir a donar solució als grans reptes socials.

—-

Consultados todos los datos referentes a la influencia del COVID-19 en los eventos 2020 y a pesar de la ilusión y el esfuerzo ya empleados en el SCWC Barcelona 2020, por responsabilidad, nos vemos obligados a aplazar el Congreso.

En función de la evolución de los acontecimientos se plantea para el 8, 9 y 10 de noviembre de 2021

El título SCWC Barcelona 2021 pasará a ser «Sustainability. Research, Economics and Health». Se establece con el objetivo de vincular el Congreso a la sociedad con talleres y demostraciones abiertas, explorando el enorme potencial de la Gastronomía Científica para generar un nuevo paradigma que permita contribuir a dar solución a los grandes retos sociales.

—–

Once all the data regarding the influence of COVID-19 on the 2020 events have been consulted and despite the enthusiasm and effort already put into the SCWC Barcelona 2020, we are obliged to postpone the Congress.

Depending on the evolution of the events, it is planned for November 8, 9 and 10, 2021.

The title SCWC Barcelona 2021 will become «Sustainability. Research, Economics and Health». It is established with the aim of linking Congress to society with open workshops and exhibitions, exploring the enormous potential of Scientific Gastronomy to generate a new paradigm that will help to solve the great social challenges.

Pere Castells, President of the SCWC Barcelona

Read More

New Science and Cooking World Congres Barcelona

febrero 29, 2020
/ / /

After the success of Science & Cooking World Congress Barcelona held in March 2019, new challenges for 2020 arise.

The combination of science and cooking has produced in recent years an expansion of knowledge and innovation. As a result, the term of Scientific Gastronomy was generated from in the SCWC Barcelona 2019 with a Manifesto (attached document). Their advances will be exhibited at the SCWC Barcelona 2020. The consolidation of the Sferic Awards is part of this environment.

In the SCWC Barcelona 2019 edition, scientists and chefs from different countries congregated such as Ferrán Adrià (Chairman of the Scientific-Gastronomic Committee), David Weitz (Harvard U.), Harold McGee, Hervé This, Davide Cassi, José Miguel Aguilera, Joan Roca, Heston Blumental, Mariana Koppmann and Massimiliano Alajmo among many others.

The SCWC Barcelona 2020 edition aims to expand internationalization with Luciana Bianchi, Heinz Wuth, Gaggan Anand, Jefferson Rueda, José Andrés, Rodolfo Guzmán, Fatih Tutak, Florence Egal and Mauro Colagreco among many more.

The title SCWC Barcelona 2020 “Research, Economics and Health” is established with the objective of linking the Congress to society with open workshops and demonstrations, exploring the enormous potential of Scientific Gastronomy to generate a new paradigm that allows to contribute to give solution to the great social challenges and to plan the SCWC Barcelona 2021 edition with the “Sustainability” challenge.

Després de l’èxit de Science & Cooking World Congress Barcelona celebrat al març 2019, es plantegen nous reptes per al 2020.

La combinació de ciència i cuina, ha produït en els darrers anys, una expansió de coneixement i innovació. Fruit d’això, en el SCWC Barcelona 2019 es va generar el terme de Gastronomia Científica amb un Manifest (document adjunt). Els seus avenços s’exposaran al SCWC Barcelona 2020. La consolidació dels premis Sferic Awards formen part d’aquest entorn.

En l’edició SCWC Barcelona 2019 es van congregar científics i cuiners de diferents països com Ferran Adrià (President de Comitè científic-gastronòmic), David Weitz (Harvard U.), Harold McGee, Hervé This, Davide Cassi, José Miguel Aguilera, Joan Roca, Heston Blumental, Mariana Koppmann i Massimiliano Alajmo entre molts altres.

En l’edició SCWC Barcelona 2020 es pretén ampliar la internacionalització amb Luciana Bianchi, Heinz Wuth, Gaggan Anand, Jefferson Roda, José Andrés, Rodolfo Guzmán, Fatih Tutak Florence Ega i Mauro Colagreco entre moltíssims més.

El títol SCWC Barcelona 2020 «Research, Economics and Health» s’estableix amb l’objectiu de vincular el Congrés a la societat amb tallers i demostracions obertes, explorant l’enorme potencial de la Gastronomia Científica per a generar un nou paradigma que permeti contribuir a donar solució als grans reptes socials i per anar planificant l’edició SCWC Barcelona 2021 amb el repte «Sostenibilitat».

Después del éxito de Science &Cooking World Congress Barcelona celebrado en marzo 2019, se plantean nuevos retos para el 2020.

La combinación de ciencia y cocina, ha producido en los últimos años una expansión de conocimiento y innovación. Fruto de ello, en el SCWC Barcelona 2019 se acuño el término de Gastronomía Científica con un Manifiesto (documento adjunto). Sus avances se expondrán en el SCWC Barcelona 2020. La consolidación de los premios Sferic Awards forman parte de este entorno.

En la edición SCWC Barcelona 2019 se congregaron científicos y cocineros de diferentes países como Ferrán Adrià (Presidente del Comité científico-gastronómico), David Weitz (Harvard U.), Harold McGee, Hervé This, Davide Cassi, José Miguel Aguilera, Joan Roca, Heston Blumental, Mariana Koppmann y  Massimiliano Alajmo entre muchos otros.

En la edición SCWC Barcelona 2020 se pretende ampliar la internacionalización con Luciana Bianchi, Heinz Wuth, Gaggan Anand, Jefferson Rueda, José Andrés, Rodolfo Guzmán, Fatih Tutak , Florence Egal y Mauro Colagreco entre muchísimos mas.

El titulo SCWC  Barcelona 2020 “Research, Economics and Health” se establece con el objetivo de vincular el Congreso a la sociedad con talleres y demostraciones abiertas, explorando el enorme potencial de la Gastronomía Científica para generar un nuevo paradigma que permita contribuir a dar solución a los grandes retos sociales y para ir planificando la edición SCWC Barcelona 2021 con el reto “Sostenibilidad”.

Research, economics and health
            November 3-5, 2020
http://scienceandcookingworldcongress.com/  
Read More

Dinar-col·loqui Què mengem? La cuina del futur: recerca, economia i salut

febrero 29, 2020
/ / /

PROGRAMA

DATA: 27 DE març DE 2020

HORARI: DE 14.00 A 16.00 HORES

LLOC: COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA (PLAÇA GAL·LA PLACÍDIA, 32 -08006-BARCELONA)

Preu Debat: La participació al debat és gratuïta.

Preu dinar: 20,00€ (a pagar per transferència o VISA si no és col·legiat i, si és col·legiat també es pot domiciliar). El cost inclou el dinar del ponent.

Inscripcions: cal inscriure’s abans del dia 23 de març

Nota important: La inscripció en el dinar col·loqui comporta una reserva del dinar. Cal que, en cas de no poder assistir, es comuniqui al Col·legi amb suficient antelació.

Presentarà:

Sr. Antoni Garcia Gabarra, Vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Ponent:

Sr. Pere Castells Erqué, Director del Congrés “Science & Cooking” Barcelona 2019. Treballa actualment en els projectes “Gastrocultura Mediterrània” i “Gastro-Ventures”. Va treballar amb Ferran Adrià, creant el departament científic de El Bulli en el 2003 i posteriorment i fins al 2012 del l’equip de recerca de la Fundació Alícia. Ha publicat el llibre “El lèxic científic-gastronòmic” amb els germans Adrià i “La cuina del futur”, així com nombrosos articles, i col·labora amb diverses entitats catalanes i internacionals, entre les que cal destacar la Universitat de Harvard.  

LA CUINA DEL FUTUR amb Pere Castells Erqué

Dins el marc de la sostenibilitat es necessita que un projecte sigui econòmicament viable. L’alimentació saludable i sostenible marcarà el calendari de les recerques alimentaries futures.

Castells es mou amb passió perquè els seus coneixements científics també formin part de la gastronomia i les cuines dels restaurants avantguardistes siguin autèntics centres d’innovació.

Read More