Emulsions. Aprenentatge de la ciència a través de la cuina / Learning science in the kitchen.

Emulsions. Aprenentatge de la ciència a través de la cuina / Learning science in the kitchen.

septiembre 11, 2008
/ / /

Taller. Les unions impossibles. Les emulsions

Les explicacions científiques de fenòmens culinaris indiscutiblement contribueixen a l’aprenentatge
de la ciència. La cuina és un vehicle indiscutible d’aquest argumentari.
Dissolucions, emulsions, reaccions, dispersions, acidificacions, filtracions, etc. són algunes de
les moltes explicacions científiques que es poden fer des de la cuina.

Scientific explanations of kitchen phenomena without doubt contribute to the learning of
science. The kitchen is a valuable resource for this kind of discussion. Some of the best
scientific explanations that can be done in the kitchen include –solutions, emulsions, reactions,
dispersions, acid products,….

Article complert aquí: Emulsions

http://blogs.iec.cat/scq/publicacions/revista-de-la-scq/

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=94

Post a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*